IZVOD IZ CJENIKA
GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o.

Cjenik možete pogledati ovdje.

Odluka o nadopuni u Cjeniku usluga. - sanacije grobnica

Odluka o nadopuni u Cjeniku usl. - usluge ukopa u grobnicu

NADOLAZEĆI SPROVODI

Ivan Kugli, utorak, 24.10.2017. u 15:00 sati (Viktorovac)

Kata Žagar, utorak, 24.10.2017. u 14:30 sati (Sela)

Josip Kirinčić, utorak, 24.10.2017. u 15:30 sati (Sela)