NADOLAZEĆI SPROVODI

Marica Pavušek, srijeda, 25.04.2018. u 14:00 sati (Viktorovac)
Rudolf Žitvaj, srijeda, 25.04.2018. u 13:00 sati (Viktorovac)