NADOLAZEĆI SPROVODI

Nikola Štampar, utorak, 23.01.2018. u 14:00 sati (Viktorovac)
Subhija Mujagić, utorak, 23.01.2018. u 13:00 sati (Viktorovac)
Milka Perković, utorak, 23.01.2018 u 12:00 sati (Viktorovac)