NADOLAZEĆI SPROVODI

13.12.2019. petak u 14:00 sati, Kovačić Marija (Viktorovac)
13.12.2019. petak u 13:00 sati, Bamburać Ljubica (Viktorovac)
13.12.2019. petak u 13:30 sati, Crnolatec Stevo (Sela)
)