NADOLAZEĆI SPROVODI

22.01.2020. srijeda u 14:00 sati, Baleta Antun (Viktorovac)
22.01.2020. srijeda u 13:00 sati, Krakar Slavko (Viktorovac)
22.01.2020. srijeda u 12:00 sati, Pavlović Ana (Viktorovac)
22.01.2020. srijeda u 13:30 sati, Vranić Ivan (Sela)
)