Obavijest o spriječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13)

Gradska groblja Viktorovac d.o.o., kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s

kojima su predstavnici i s njima povezane osobe u sukobu interesa. 

NADOLAZEĆI SPROVODI

13.12.2019. petak u 14:00 sati, Kovačić Marija (Viktorovac)
13.12.2019. petak u 13:00 sati, Bamburać Ljubica (Viktorovac)
13.12.2019. petak u 13:30 sati, Crnolatec Stevo (Sela)
)