Raspored sprovoda

Suubta, 18.08. 2018.

Viktorovac  
  .
   
   
Gušće  
   
   
Klobučak  
   
   
   
Komarevo  
   
   
   
   
Kratečko  
   
   
   
   
Letovanci-Mađari :
   
   
   
   
Lonja  
   
   
   
   
Preloščica  
   
   
   
   
   
Sela  
13:30 Marija Pejak rođ. 1923. god.
   
Stara Drenčina  
   
   
   
   
Staro selo  
11:00 Miljka Vranešević rođ. 1930. god.
   
   
   
Hrastelnica  
   
   
   
   
Palanjek  
   
   
   
   
Blinjski kut