Raspored sprovoda

Ponedjeljak, 26.02.2018.

Viktorovac  
14:00 Ivka Grahovac rođ. 1924.god.
13:00 Marinko Markić rođ. 1952.god.
   
   
Gušće  
   
   
Klobučak  
   
   
   
Komarevo  
13:30 Katarina Miller rođ. 1943.god.
   
   
   
Kratečko  
   
   
   
   
Letovanci-Mađari  
   
   
   
   
Lonja  
   
   
   
   
Preloščica  
11:30 Marica Blažeković rođ. 1962.god.
   
   
   
   
Sela  
   
   
Stara Drenčina  
   
   
   
   
Staro selo  
   
   
   
   
Hrastelnica  
   
   
   
   
Palanjek  
   
   
   
   
Blinjski kut