Raspored sprovoda

Ponedjeljak, 22.07.2019

Viktorovac  
11:00  pok.Nevenka Dužić rođ. 1938.god.
12:00 pok. Milan Hanževački rođ. 1934. god. - ISPRAĆAJ
   
   
Gušće  
   
Klobučak  
   
   
   
Komarevo  
   
   
   
Kratečko  
   
   
   
   
Letovanci-Mađari :
   
   
   
   
Lonja  
   
   
   
   
Preloščica  
   
   
   
   
   
Sela  
   
   
Stara Drenčina  
   
   
   
   
Staro selo  
   
   
   
   
Hrastelnica  
   
   
   
   
Palanjek  
   
   
   
   
Blinjski kut