Raspored sprovoda

Utorak, 24.10.2017. 

Viktorovac  
15:00 Ivan Kugli rođ. 1945. god,
   
   
   
Gušće  
   
   
Klobučak  
   
   
   
Komarevo  
   
   
   
   
Kratečko  
   
   
   
   
Letovanci-Mađari  
   
   
   
   
Lonja  
   
   
   
   
Preloščica  
   
   
   
   
   
Sela  
14:30 Kata Žagar, rođ. 1930. god.
15:30 Josip Kirinčić, rođ. 1943. god.
Stara Drenčina  
   
   
   
   
Staro selo  
   
   
   
   
Hrastelnica  
   
   
   
   
Palanjek  
   
   
   
   
Blinjski kut