Raspored sprovoda

Petak, 13.12.2019

Viktorovac  
14:00 pok. Kovačić Marija rođ. 1932. god.
13:00 pok. Bamburać Ljubica rođ. 1937.god.
   
   
Gušće  
   
   
Klobučak  
   
   
Komarevo  
   
   
   
Kratečko  
   
   
   
   
Letovanci-Mađari  
   
   
   
   
Lonja  
   
   
   
   
Preloščica  
   
   
   
   
   
Sela  
13:30 pok. Crnolatec Stevo rođ. 1953. god.
   
Stara Drenčina  
   
   
   
   
Staro selo  
   
   
   
   
Hrastelnica  
   
   
   
   
Palanjek  
   
   
   
   
Blinjski kut