JAVNO NADMETANJE povodom blagdana Svih Svetih 01. studenog 2021. godine

L I C I T A C I J A

J A V N O   N A D M E T A NJ E
POVODOM BLAGDANA SVIH SVETIH 01. STUDENOG 2021. GODINE

NA PROSTORU ISPRED GRADSKOG GROBLJA VIKTOROVAC I GROBLJA SELA, KOMAREVO I PRELOŠČICA BITI ĆE ORGANIZIRANA PRODAJA SVIJEĆA, CVIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA TE SE ZA IZNAJMLJIVANJE PRODAJNIH MJESTA, OBJAVLJUJE OVAJ

O G L A S

ZA PRODAJU ROBA I PROIZVODA. OD 27. LISTOPADA DO 02. STUDENOGA 2021. GODINE IZNAJMLJUJU SE PRODAJNI PROSTORI FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA NAVEDENO NA ADRESI:

ANTUNA GRAHOVARA 2, SISAK
23 PRODAJNA MJESTA SA ŠTANDOVIMA  (ZA CVIJEĆE I SVIJEĆE)

POČETNA CIJENA ZA SVAKO PRODAJNO MJESTO JE 2.000,00 KUNA (BEZ PDV-A).

NA OSTALIM GROBLJIMA PRODAJNA MJESTA SE IZNAJMLJUJU BEZ ŠTANDOVA I POČETNA CIJENA JE 500,00 KUNA (BEZ PDV-A).

JAVNO NADMETANJE ODRŽATI ĆE SE DANA 18. LISTOPADA 2021. GODINE U 12:30 SATI U  DRUŠTVENOM DOMU „EUGEN KVATERNIK“, LASINJSKA ULICA 15, SISAK.

SVI SUDIONICI OBVEZNI SU UPLATITI JAMČEVINU U IZNOSU POČETNE CIJENE OD 500,00 KUNA ODNOSNO 2.000,00 KUNA. UPLATA JAMČEVINE MOGUĆA JE ISTOG DANA, TJ. 18. LISTOPADA 2021. GODINE OD 11,00 – 12,30 SATI NA MJESTU ODRŽAVANJA NADMETANJA ILI NA BROJ RAČUNA HR 8524070001188004859 KOD OTP BANKE (ZA POZIV NA BROJ  UPIŠITE SVOJ OIB, U OPIS „JAMČEVINA ZA ŠTANDOVE“) I PREDOČITI KOPIJU UPLATE.

IZLICITIRANI IZNOS UVEĆAN ZA PDV UPLAĆUJE SE ODMAH NAKON ZAVRŠETKA NADMETANJA U GOTOVINI ILI OSTALIM SREDSTVIMA PLAĆANJA U ROKU 24 SATA. UKOLIKO SE U ROKU 24 SATA NE OBAVI UPLATA SMATRAT ĆE SE DA JE STRANKA ODUSTALA OD NAJMA PRODAJNOG MJESTA.

ZA OSTALE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NA TELEFON 044 531 426 ILI POGLEDATI NA NAŠIM INTERNETSKIM STRANICAMA (WWW.GGVSK.HR).  

UPRAVA 

Certifikat izvrsnosti

Raspored ispraćaja

Viktorovac -
20. 10 2021.
u 13:00 sati.
BUDAK PERO
08.07.1952. -
 19.10.2021.
Viktorovac -
20. 10 2021.
u 14:00 sati.
IVANKOVIĆ MILORAD
22.12.1930. -
 16.10.2021.
Preloščica -
19. 10 2021.
u 13:30 sati.
CERJAK ANTUN
19.04.1941. -
 16.10.2021.
Viktorovac -
19. 10 2021.
u 14:00 sati.
LAKTAŠIĆ ANTUN
13.10.1966. -
 16.10.2021.
Shopping Basket