Djelatnosti i usluge

- pogrebne usluge
- prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu
- održavanje groblja
- izgradnja grobnih okvira i grobnica
- prodaja pogrebne opreme
- cvjećarna

Pogrebne usluge uključuju sve poslove za prijavu ukopa kao i poslove vezane za preuzimanje pokojnika sa mjesta smrti te prijenos i prijevoz pokojnika tjekom 24 sata.

Opremanje pokojnika za pokapanje, prodaja pogrebne opreme, ugovaranje termina za sahrane na području grada, smještaj pokojnika u hladnjaču te prijevoz i prijenos pokojnika na sprovodu i spuštanje u grob.

Vrši prijevoz pokojnika na području grada Siska te u ostale dijelove zemlje kao i usluge prijevoza u inozemstvo.

Velik izbor pogrebne opreme lijesova, tekstila, križeva i ostale potrebne opreme.

Cvjećarnica nudi velik izbor rezanog cvijeća, gotovih buketa i aranžmana te svijeća i lampiona. Po narudžbi izrađujemo sve vrste vijenaca, nadgrobnih buketa i aranžmana po vrlo povoljnim cijenama, sa mogućnošću dostave naručenoga na groblje.


Navedene usluge možete naručiti na slijedeće telefone:

za groblje Viktorovac
tel. 044 / 534-777
                 534-788
fax. 044 / 534-770

za ostala groblja
044 / 534-777

dežurni tel./mob.  
044 / 534-777
098 / 711-520

091/ 33 45 304

cvjećarna
044 / 530-063

NADOLAZEĆI SPROVODI