Dekorativni asortiman

Šifra: 1
Cijena: 90,00 kn
Šifra: 2
Cijena: 60,00 kn
Šifra: 3
Cijena: 50,00 kn
Šifra: 4
Cijena: 40,00 kn
Šifra: 5
Cijena: 40,00 kn
Šifra: 6
Cijena: 25,00 kn
Šifra: 7
Cijena: 25,00 kn
Šifra: 8
Cijena: 25,00 kn

 

NADOLAZEĆI SPROVODI

VIKTOROVAC- 04.08..2020. utorak

pok. Elvira Furlan u 10:00 sati

pok. Milan Gledić u 11:00 sati

pok. Slavko Šimić u 12:00 sati

 

 

GUŠĆE 04.08.2020., Utorak

pok. Magda Žarinčić  u 10:30 sati

KOMAREVO 04.08.2020., Utorak

pok. Kata Brodarac u 12:30 sati