Umjetno cvijeće

Šifra: 1
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 2
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 3
Cijena: 70,00 kn
Šifra: 4
Cijena: 70,00 kn
Šifra: 5
Cijena: 150,00 kn
Šifra: 6
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 8
Cijena: 70,00 kn
Šifra: 10
Cijena: 90,00 kn
Šifra: 12
Cijena: 120,00 kn
Šifra: 13
Cijena: 190,00 kn8
Šifra: 14
Cijena: 150,00 kn
Šifra: 15
Cijena: 150,00 kn
Šifra: 16
Cijena: 70,00 kn
Šifra: 17
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 18
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 19
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 20
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 22
Cijena: 120,00 kn
Šifra: 23
Cijena: 150,00 kn
Šifra: 24
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 25
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 25-2
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 26
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 27
Cijena: 200,00 kn
Šifra: 28
Cijena: 120,00 kn
Šifra: 29
Cijena: 25,00 kn / kom
Šifra: 30
Cijena: 30,00 kn
 / kom
Šifra: 31
Cijena: 15,00 kn / kom
Šifra: 32
Cijena: 25,00 kn / buket
Šifra: 33
Cijena: 180,00 kn
Šifra: 34
Cijena: 80,00 kn
Šifra: 35
Cijena: 150,00 kn
Šifra: 40
Cijena: 200,00 kn / umjetni vijenac
Šifra: 40
Cijena: 200,00 kn / umjetni vijenac

 

NADOLAZEĆI SPROVODI

VIKTOROVAC- 04.08..2020. utorak

pok. Elvira Furlan u 10:00 sati

pok. Milan Gledić u 11:00 sati

pok. Slavko Šimić u 12:00 sati

 

 

GUŠĆE 04.08.2020., Utorak

pok. Magda Žarinčić  u 10:30 sati

KOMAREVO 04.08.2020., Utorak

pok. Kata Brodarac u 12:30 sati