E-obrazac za dostavu računa godišnje grobne naknade na email

  Korisnik preuzima odgovornost za točnost upisanih korisničkih podataka. U slučaju promjene adrese elektroničke pošte Korisnik je dužan pravovremeno obavijestiti Gradska groblja Viktorovac d.o.o. o novoj adresi. Račun u elektroničkom obliku biti će dostavljen na novu adresu elektroničke pošte ako Korisnik o navedenoj promjeni obavijesti Gradska groblja Viktorovac d.o.o. prije generiranja računa.

  Certifikat izvrsnosti

  Raspored ispraćaja

  Viktorovac -
  9. 6 2023.
  u 12:00 sati.
  JURKOVIĆ SLAVICA
  27.11.1942. -
   05.06.2023.
  Viktorovac -
  9. 6 2023.
  u 13:00 sati.
  JOKANOVIĆ LADISLAVA
  30.09.1939. -
   04.06.2023.
  Viktorovac -
  9. 6 2023.
  u 14:00 sati.
  KULJANAC JOSIPA
  30.10.1935. -
   05.06.2023.
  Viktorovac -
  7. 6 2023.
  u 11:00 sati.
  ČRNKO JOSIP
  01.01.1943. -
   02.06.2023.
  Viktorovac -
  7. 6 2023.
  u 12:00 sati.
  KASAP MARA
  13.05.1943. -
   04.06.2023.
  Viktorovac -
  7. 6 2023.
  u 13:00 sati.
  ALAGIĆ HASEDA
  19.07.1941. -
   03.06.2023.
  Shopping Basket