E-obrazac za dostavu računa godišnje grobne naknade na email

    Korisnik preuzima odgovornost za točnost upisanih korisničkih podataka. U slučaju promjene adrese elektroničke pošte Korisnik je dužan pravovremeno obavijestiti Gradska groblja Viktorovac d.o.o. o novoj adresi. Račun u elektroničkom obliku biti će dostavljen na novu adresu elektroničke pošte ako Korisnik o navedenoj promjeni obavijesti Gradska groblja Viktorovac d.o.o. prije generiranja računa.

    Certifikat izvrsnosti

    Raspored ispraćaja

    No data was found
    Shopping Basket