E-obrazac za dostavu računa godišnje grobne naknade na email

  Korisnik preuzima odgovornost za točnost upisanih korisničkih podataka. U slučaju promjene adrese elektroničke pošte Korisnik je dužan pravovremeno obavijestiti Gradska groblja Viktorovac d.o.o. o novoj adresi. Račun u elektroničkom obliku biti će dostavljen na novu adresu elektroničke pošte ako Korisnik o navedenoj promjeni obavijesti Gradska groblja Viktorovac d.o.o. prije generiranja računa.

  Certifikat izvrsnosti

  Raspored ispraćaja

  Viktorovac -
  26. 2 2024.
  u 13:00 sati.
  STJEPAN BOBETKO
  07.01.1935. -
   23.02.2024.
  Viktorovac -
  26. 2 2024.
  u 14:00 sati.
  JOZEF GENEJA
  16.06.1937. -
   22.02.2024.
  Viktorovac -
  24. 2 2024.
  u 11:00 sati.
  SLAVKO KOREN
  08.04.1949. -
   22.04.2024.
  Shopping Basket