O Gradskim grobljima Viktorovac

Gradska Groblja Viktorovac, osnovana su 1998. godine odlukom Gradskog Vijeća. Osnivači su Grad Sisak i Komunalac d.o.o., danas je jedini vlasnik Grad Sisak. Sjedište društva je u ulici Antuna Grahovara 2 gdje je bio smješten veći dio zaposlenika, dok su računovodstvo i financije bile smještene u ulici Ivana Fistrovića u prostorijama Komunalca.

Otkupom zemljišta za proširenje groblja Viktorovac otkupljena je i stambena kuća koja je uređena za smještaj uprave društva i računovodstva i financija, tako da od mjeseca svibnja 2000. godine svi zaposlenici se nalaze u jednom sjedištu društva. Broj zaposlenih prilikom osnivanja društva iznosio je 21 radnik. Djelatnost društva je bila obavljanje pogrebne i prateće djelatnosti, održavanje groblja i krematorija, rezanje, oblikovanje i obrada kamena. Organizacija društva je postavljena u dvije radne jedinice i to:

  • RJ – Ekonomsko financijskih, zajedničkih i općih poslova
  • RJ – Pogrebni poslovi i poslovi održavanja

Temeljem Zakona o grobljima i Odluke o grobljima Grada Siska upravljanje svim grobljima Grada Siska vrši trgovačko društvo Gradska Groblja Viktorovac d.o.o., tako se od 1999. god. pa do zaključno 2008. godine preuzelo upravljanje na ukupno 13 prigradskih groblja.

Danas trgovačko društvo Gradska groblja  Viktorovac zapošljavaju prosječno 55 radnika  i pruža sve usluge iz svoje osnovne djelatnosti na grobljima Grada Siska.

Uprava društva

Direktor
Srđan Marić, dipl.ing. prometa

Ured uprave Društva
groblje-viktorovac@ggvsk.hr

Tel:  044/531-426
Fax: 044/531-431

Nadzorni odbor

  • Miroslav Vuksanović, predsjednik
  • Nenad Vukušić, podpredsjednik
  • Kristina Lovrić, član
  • Edin Safić, član
  • Mario Mijadžiković, predstavnik radnika u nadzornom odboru

Rukovoditelji radnih jedinica

  • Danijela Berek, rukovoditelj RJ ekonomsko financijskih, zajedničkih i općih poslova
  • Arpad Kiš, rukovoditelj RJ pogrebni poslovi i poslovi održavanja

Certifikat izvrsnosti

Raspored ispraćaja

Viktorovac -
25. 9 2020.
u 13:00 sati.
ĐURIČIĆ VLADO
11.07.1938. -
 22.09.2020.
Viktorovac -
25. 9 2020.
u 14:00 sati.
KRAJAČIĆ SLAVKO
05.01.1941. -
 18.09.2020.
Kratečko -
25. 9 2020.
u 13:30 sati.
MAČKOVIĆ MIJO
22091939 -
 22092020
Shopping Basket