Uplate iz inozemstva

Sporazumom između država članica EU, 1. Srpnja 2003. God. stupila su na snagu Pravila o prekograničnim plaćanjima u eurima koja između ostalog definiraju uvijete za automatsku obradu platnih naloga čije principe mnoge europske banke primjenjuju i u platnom prometu sa zemljama izvan EU.

Podaci za uplatu

  • BIC: OTPVHR2X
    IBAN: HR8524070001188004859
    Banka: OTP
  • Adresa:
    Gradska groblja Viktorovac d.o.o.
    Antuna Grahovara 2, 44010 Sisak

Molimo građane da svoje devizne doznake uvećaju za pripadajuću bankarsku proviziju.

Certifikat izvrsnosti

Raspored ispraćaja

Viktorovac -
20. 10 2021.
u 13:00 sati.
BUDAK PERO
08.07.1952. -
 19.10.2021.
Viktorovac -
20. 10 2021.
u 14:00 sati.
IVANKOVIĆ MILORAD
22.12.1930. -
 16.10.2021.
Preloščica -
19. 10 2021.
u 13:30 sati.
CERJAK ANTUN
19.04.1941. -
 16.10.2021.
Viktorovac -
19. 10 2021.
u 14:00 sati.
LAKTAŠIĆ ANTUN
13.10.1966. -
 16.10.2021.
Shopping Basket