Uplate iz inozemstva

Sporazumom između država članica EU, 1. Srpnja 2003. God. stupila su na snagu Pravila o prekograničnim plaćanjima u eurima koja između ostalog definiraju uvijete za automatsku obradu platnih naloga čije principe mnoge europske banke primjenjuju i u platnom prometu sa zemljama izvan EU.

Podaci za uplatu

  • BIC: OTPVHR2X
    IBAN: HR8524070001188004859
    Banka: OTP
  • Adresa:
    Gradska groblja Viktorovac d.o.o.
    Antuna Grahovara 2, 44010 Sisak

Molimo građane da svoje devizne doznake uvećaju za pripadajuću bankarsku proviziju.

Certifikat izvrsnosti

Raspored ispraćaja

Viktorovac -
9. 6 2023.
u 12:00 sati.
JURKOVIĆ SLAVICA
27.11.1942. -
 05.06.2023.
Viktorovac -
9. 6 2023.
u 13:00 sati.
JOKANOVIĆ LADISLAVA
30.09.1939. -
 04.06.2023.
Viktorovac -
9. 6 2023.
u 14:00 sati.
KULJANAC JOSIPA
30.10.1935. -
 05.06.2023.
Viktorovac -
7. 6 2023.
u 11:00 sati.
ČRNKO JOSIP
01.01.1943. -
 02.06.2023.
Viktorovac -
7. 6 2023.
u 12:00 sati.
KASAP MARA
13.05.1943. -
 04.06.2023.
Viktorovac -
7. 6 2023.
u 13:00 sati.
ALAGIĆ HASEDA
19.07.1941. -
 03.06.2023.
Shopping Basket