Uplate iz inozemstva

Sporazumom između država članica EU, 1. Srpnja 2003. God. stupila su na snagu Pravila o prekograničnim plaćanjima u eurima koja između ostalog definiraju uvijete za automatsku obradu platnih naloga čije principe mnoge europske banke primjenjuju i u platnom prometu sa zemljama izvan EU.

Podaci za uplatu

  • BIC: OTPVHR2X
    IBAN: HR8524070001188004859
    Banka: OTP
  • Adresa:
    Gradska groblja Viktorovac d.o.o.
    Antuna Grahovara 2, 44010 Sisak

Molimo građane da svoje devizne doznake uvećaju za pripadajuću bankarsku proviziju.

Certifikat izvrsnosti

Raspored ispraćaja

Viktorovac -
18. 6 2021.
u 14:00 sati.
GERIĆ GOSPAVA
11.08.1943. -
 16.06.2021.
Viktorovac -
18. 6 2021.
u 13:00 sati.
BOŽIĆ STOJA
18.03.1936. -
 15.06.2021.
Viktorovac -
18. 6 2021.
u 12:00 sati.
GRČIĆ IVAN
18.02.1939. -
 14.06.2021.
Viktorovac -
17. 6 2021.
u 14:00 sati.
KOLSHI HAXHI
11.04.1955. -
 14.06.2021.
Shopping Basket