Uplate iz inozemstva

Sporazumom između država članica EU, 1. Srpnja 2003. God. stupila su na snagu Pravila o prekograničnim plaćanjima u eurima koja između ostalog definiraju uvijete za automatsku obradu platnih naloga čije principe mnoge europske banke primjenjuju i u platnom prometu sa zemljama izvan EU.

Podaci za uplatu

  • BIC: OTPVHR2X
    IBAN: HR8524070001188004859
    Banka: OTP
  • Adresa:
    Gradska groblja Viktorovac d.o.o.
    Antuna Grahovara 2, 44010 Sisak

Molimo građane da svoje devizne doznake uvećaju za pripadajuću bankarsku proviziju.

Certifikat izvrsnosti

Raspored ispraćaja

Viktorovac -
25. 1 2022.
u 13:00 sati.
ORLIĆ AGATA
15.10.1941. -
 22.01.2022.
Viktorovac -
24. 1 2022.
u 14:00 sati.
ČVORAK IVAN
06.11.1944. -
 19.01.2022.
Viktorovac -
24. 1 2022.
u 13:00 sati.
BUKOVAC ROŽA
12.03.1937. -
 20.01.2022.
Viktorovac -
24. 1 2022.
u 11:00 sati.
LONČAR LJUBICA
29.03.1939. -
 21.01.2022.
Shopping Basket