Uplate iz inozemstva

Sporazumom između država članica EU, 1. Srpnja 2003. God. stupila su na snagu Pravila o prekograničnim plaćanjima u eurima koja između ostalog definiraju uvijete za automatsku obradu platnih naloga čije principe mnoge europske banke primjenjuju i u platnom prometu sa zemljama izvan EU.

Podaci za uplatu

  • BIC: OTPVHR2X
    IBAN: HR8524070001188004859
    Banka: OTP
  • Adresa:
    Gradska groblja Viktorovac d.o.o.
    Antuna Grahovara 2, 44010 Sisak

Molimo građane da svoje devizne doznake uvećaju za pripadajuću bankarsku proviziju.

Certifikat izvrsnosti

Raspored ispraćaja

Komarevo -
25. 11 2020.
u 13:30 sati.
ŠIPUŠ VLADIMIR
22.01.1946. -
 22.11.2020.
Viktorovac -
25. 11 2020.
u 13:00 sati.
ŠINIK SMILJA
29.08.1938. -
 21.11.2020.
Viktorovac -
25. 11 2020.
u 12:00 sati.
ŠIMUNEC LJUBA
17.03.1938. -
 21.11.2020
Stara Drenčina -
24. 11 2020.
u 13:30 sati.
KEREP MARICA
27.01.1942. -
 19.11.2020.
Viktorovac -
24. 11 2020.
u 11:00 sati.
VUKIČEVIĆ DARINKA
19.05.1944. -
 22.11.2020.
Viktorovac -
24. 11 2020.
u 12:00 sati.
DUMBOVIĆ JULIJANA
09.12.1930. -
 20.11.2020.
Shopping Basket