Uplate iz inozemstva

Sporazumom između država članica EU, 1. Srpnja 2003. God. stupila su na snagu Pravila o prekograničnim plaćanjima u eurima koja između ostalog definiraju uvijete za automatsku obradu platnih naloga čije principe mnoge europske banke primjenjuju i u platnom prometu sa zemljama izvan EU.

Podaci za uplatu

  • BIC: OTPVHR2X
    IBAN: HR8524070001188004859
    Banka: OTP
  • Adresa:
    Gradska groblja Viktorovac d.o.o.
    Antuna Grahovara 2, 44010 Sisak

Molimo građane da svoje devizne doznake uvećaju za pripadajuću bankarsku proviziju.

Certifikat izvrsnosti

Raspored ispraćaja

Viktorovac -
16. 8 2022.
u 14:00 sati.
JURIĆ KATA
16.02. 1939. -
 12.08. 2022.
Preloščica -
13. 8 2022.
u 10:30 sati.
ŠKRINJARIĆ KATICA
15.03.1947. -
 11.08.2022.
Viktorovac -
13. 8 2022.
u 12:00 sati.
RADONIĆ MIRA
06.01.1940. -
 11.08.2022.
Viktorovac -
13. 8 2022.
u 11:00 sati.
GAUSS DUBRAVKA
07.03.1937. -
 09.08.2022.
Shopping Basket