Javna nabava

Certifikat izvrsnosti

Raspored ispraćaja

Viktorovac -
16. 8 2022.
u 14:00 sati.
JURIĆ KATA
16.02. 1939. -
 12.08. 2022.
Preloščica -
13. 8 2022.
u 10:30 sati.
ŠKRINJARIĆ KATICA
15.03.1947. -
 11.08.2022.
Viktorovac -
13. 8 2022.
u 12:00 sati.
RADONIĆ MIRA
06.01.1940. -
 11.08.2022.
Viktorovac -
13. 8 2022.
u 11:00 sati.
GAUSS DUBRAVKA
07.03.1937. -
 09.08.2022.
Shopping Basket